Tanum Legekontor sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Tanum Legekontor på tlf 67554800 for informasjon om deres nye nettsider.